Ifjúkoromban a természetszeretetemtől vezérelve, erdésznek, vagy erdőmérnöknek készültem. A  hegyek, erdők iránt érzett szerelmem máig is lobog, de életpályám másfelé kanyarodott. Tizenkilenc éves koromtól több évtizeden keresztül újságíróként dolgoztam.

Vélnénk, ez igencsak messze esik a pszichológusi tevékenységtől. Én jó előképzésnek tartom.

Sok ezer emberrel beszélgettem, sorsokat, érzelmeket, örömöket és bánatokat ismerhettem meg. Mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ne csak könyvekből, hanem a köznapi gyakorlatból merítve is fogalmat alkothassak az emberi lélek működéséről.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi karának pszichológia szakára már a harmincas éveimben iratkoztam be. Kötetlen foglalkozásom lehetővé tette, hogy nappali tagozaton sajátítsam el a klinikus pszichológusi tantárgyak ismeretanyagát. Nekünk akkoriban vizsgát kellett tennünk többi között anatómiából, fiziológiából, általános lélektanból, fejlődés lélektanból, kollokváltunk pszichiátriából, a kötelező tantárgyak között pedig még a belgyógyászat, gyermekgyógyászat, a farmako-pszichológia, és a humángenetika is szerepelt. Ennek később a pszichológusi munkám során nagy hasznát vettem, segített felfedezni, megérteni az összefüggéseket a test és a lélek működése között. Nagy szerencsémre az egyetemen megismerkedhettem dr. Lux Elvirával, a hazai szexuálpszichológia úttörőjével, későbbi tanítómesteremmel, aki életünknek e rendkívül fontos területére irányította a figyelmemet. Újkeletű érdeklődésem serkentett arra, hogy a diplomám elnyerése után, az ázsiai, afrikai, közel-és távol keleti országokban tett utazásaim során, UNESCO szakértői tevékenységem mellett tanulmányozzam más népek szexuális szokásait, kultúráját is. Ez tovább segített abban, hogy megismerjem az emberi szexualitás egyszerűnek tartott, ám hihetetlenül bonyolult és sebezhető lelki hátterét.

Idestova három és fél évtizede dolgozom a pszichológia területén. Terápiás munkám mellett számtalan ismeretterjesztő cikket írtam párkapcsolati kérdésekről, valamint a nemi élet rejtelmeiről. (Ezekből néhány a honlapomon is olvasható, az írásokat a kétezer éves indiai Kajuraho-i templom együttes erotikus reliefjeivel illusztráltam) Másfél évtizedig futottak AIDS és drogmegelőző célzatú, valamint a szexuális nevelést szolgáló projektjeim középiskolákban, nevelőotthonokban, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében. Egyik alapító tagja vagyok a Magyar Szexológiai Társaságnak, amelynek kiváló szakembereivel mindmáig rendszeresen konzultálunk a pszichológia tudományos és gyakorlati kérdéseiről.

Dr. Esztergomi László