Szövegdoboz: Terápiás lehetőségek

„A csodát nem a varázspálca, hanem a varázsló hozza létre”

 

 

A szexuális zavaroktól szenvedő páciensek nagy része azt reméli, hogy ha szakemberhez fordul, akkor bátran elengedheti magát, majd meg fogják „gyógyítani”. Sokan leginkább azt szeretnék, ha a belgyógyászati kezeléshez hasonlóan kaphatnának néhány zöld, piros sárga stb pirulát, amit beszedve rendeződnének a gondjaik. Csakhogy pszichés eredetű gondokra még nem találták fel a mindenható tablettákat, azokat bizony lelki energiák mozgósításával kell legyőzni. Márpedig ezek az energiák nem kívülről érkeznek. Mindenki rendelkezik akár fantasztikusnak is nevezhető öngyógyító képességgel, amit viszont valóban az értő szakember képes felszabadítani a szenvedők pszichéjében. Így a pszichológus az utat mutató varázspálcának nevezhető, a varázslattevő pedig mindenkor maga a kliens, aki meg akar szabadulni a bajától. Nagyon aláhúznám az akar  kifejezést, mert valójában ezen múlik minden. Aki képes akarni, az képes lesz némi segítséggel kikerülni az árnyékos oldalról. Aki csupán szeretne, és alig tesz a cél érdekében, az sokáig látogathatja a pszichológusát.

  Itt essék szó a különféle szexuális funkciózavarok terápiájának időtartamáról. Aki bekopogtat valakihez segítségért, és miután vázolta gondjait, azt a választ kapja, hogy „kérem, ezt a zavart én öt,..hat..stb. űlés alatt helyrehozom”, nos legjobb ha innen sürgősen tovább áll. Ugyanis felelősséggel nem lehet efféle ígéretet tenni! Lelki életünk elmondhatatlanul bonyolult, működése személyiségünk sajátosságaiból fakadóan egyedi, ezért amely problémát Kiss-nél hat találkozással sikerült feloldani, Nagy-nak akár tizenkét űlésre is szüksége lehet. A felelőtlen ígéret magát az ígérgetőt minősíti.

Mi történik a terápiás foglalkozások során?

 Minden szexuális funkciózavar terápiája úgynevezett anamnézis-felvétellel kezdődik. Ezt tekinthetjük problémafeltáró megbeszélésnek is, amely során szigorúan négyszemközt folyik a beszélgetés a szülői ház családi életének, a jelen párkapcsolat eseményeinek, a neveltetés körülményeinek, sőt szükség szerint akár az óvodai-iskolai történések emlékeiről. Az anamnézis támpontot ad a pszichológusnak ahhoz, hogy merre induljon a zavar okainak feltárása útján.

   Bizonyos problémák vizsgálatakor kiderül, hogy nem szükséges túlságosan mélyre ásni a múltban, célravezetőbb, ha a páciens szorgalmasan végzi odahaza a személyére szabott gyakorlatokat. Ezek között relaxációs gyakorlatok, autogén tréning, egyénileg végzendő manuális gyakorlatok, és a partnerrel közösen elvégzendő feladatok is vannak.

   Sajnos nagyon sokszor kiderül, hogy a gyakorlatok önmagukban nem elegendőek a zavar feloldásához, megszűntetéséhez. Kora gyermekkorunktól számos olyan megrázkódtatásban,  traumatizáló élményben lehet részünk, amelyet régen elfelejtettünk, kikerült a tudatunkból, de megőriztük pszichénk tudattalan (tudatalatti) részében, ahonnan nagyon is aktívan irányítják érzelemvilágunkat, bonyolult áttételekkel pedig a szexualitáshoz való viszonyunkat. Ilyenkor (a gyakorlatok mellett) célzott terápiás beszélgetés-sorozatra is szükség van, amely bizony nem kellemes dolog. Felszínre kell hozni az ártó-gátló emlékeket, hogy speciális feldolgozás után elveszítsék tünetképző képességüket. Az újra átélés folyamata fájdalmas, ám a végeredmény, azaz a boldog, kielégítő szexuális élet mindenkit kárpótol az elszenvedett lelki gyötrelmekért.